محل تبلیغات شمادر طول زمان، نقش نگهداری و تعمیرات در بخش تولید به شدت اهمیت یافته است. بازارهای جهانی، سازمانها را مجبور می کنند که نه فقط در زمینه کیفیت یا قیمت بلکه همچنین در زمین ههای تکنولوژی، زمانهای تحویل کم، اطلاعات یک منبع ضروری برای .(Madu نواوری، قابلیت اطمینان و تکنولوژی اطلاعات نیز با هم رقابت کنند( 2000 ) تعیین و براورده سازی اهداف مدیریت است. نقشی که اطلاعات در درون سازمان بازی می کند از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چرا که برای ساختن دانش و سنجش کارایی کل سازمان، کمک بزرگی است. در نتیجه سیستمها .
قناری

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی